Adatkezelési nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásai alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

A kezelt adatok köre minden olyan adat, melyet bekértünk, tehát az érdeklődő neve és e-mail címe. Ezen kívül a feljelentkezés igazolásaként rögzítjük az érdeklődő IP-címét és a hozzá tartozó számítógépnevet, továbbá a feljelentkezés dátumát is.

Az adatkezelés időtartama az ügyfél adatai hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a banki akciókkal kapcsolatos hírlevél megszűnéséig tart. A regisztrált ügyfél bármikor kérheti adatai törlését a Bankkártya Kft. előző oldali elérhetőségein is (adatok az előző oldal alján).

Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált ügyfelet tájékoztathassuk a magyarországi bankok bankszámlákkal, bankkártyákkal, elektronikus bankolással kapcsolatos akcióiról, kedvezményeiről.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő által adott hozzájárulás arról, hogy a banki ajánlatokról tájékoztathatjuk.

Az adatokat nem továbbítjuk senkinek és nem adjuk át harmadik személynek!

A TranzAKCIÓK.hu adatfeldolgozója a Bankkártya Kft.

Az érdeklődő adatszolgáltatása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az érdeklődő ügyfél az adatok megadásával hozzájárul adatai fentiek szerinti kezeléséhez!

Adatkezelésre a Bankkártya Kft. ügyvezetője jogosult, az adatokat kizárólag ő ismerheti meg.

Az érdeklődő adatkezeléssel kapcsolatos joga a tárolt adatok lekérése, a tárolt adatainak módosítása, illetve összes adatainak egyidejű törlése. Erre az alábbi e-mail cím áll rendelkezésére:

,

vagy az alábbi telefonszám: (70) 207 9464, vagy az alábbi postacím: Bankkártya Kft. 1119 Budapest, Etele út 63.V.45.

Amennyiben a panaszos ügye nem nyer megoldást, panasszal a mindenkori, adatvédelemmel foglalkozó állami szervhez fordulhat, illetve polgári peres úton van jogorvoslati lehetősége.

A Bankkártya Kft. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál regisztrált, legális adatkezelő. Adatkezelési száma: NAIH-64404/2013. A hatóság nyilvántartásba vételi határozata innen tölthető le (PDF, 128 kB).