OTP-s kártyás vásárlási nyereményjáték heti 25 db 50 ezer forint értékű vásárlási utalványért

A nyereményjátékba regisztrálni kell a honlapon és válaszolni a heti kvízkérdésre. Minél több vásárlási tranzakciót rögzít valaki, annál nagyobb eséllyel vesz részt a nyereményjátékban.

A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó cselekvőképes magyar állampolgár részt vehet játékosként, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • rendelkezik az OTP Bank által saját nevére kibocsátott ”MasterCard” vagy ”Maestro” típusú betéti kártyával (MCO Junior ISIC kártya, MCO ISIC kártya, MasterCard Online Junior kártya (14-24), MasterCard Online Junior Sajátkártya (14-24), MasterCard Online PTE Junior, MasterCard Standard Sajátkártya, MasterCard Online Sajátkártya, Maestro kártya, MasterCard Standard kártya, MasterCard Privát Banki Aranykártya, Lakossági, MasterCard Devizakártya, MasterCard Online kártya, Multipont MasterCard Klub kártya, Multipont Maestro kártya, Multipont Maestro PayPass betéti kártya, Maestro PayPass Fesztiválkártya, MasterCard Online Simple kártya, MasterCard Privát Banki Limited Edition kártya, MasterCard Online Jump kártya).
 • a bankkártyához tartozó szerződés legalább 2014. november 30. napjáig érvényes és hatályos, valamint a bankkártya aktív ugyanezen időtartam alatt, és a bankkártyához tartozó pénzforgalmi számlán a játék ideje alatt nem keletkezett fizetési hátralék.
 • a promóciós időszakban a bankkártyájával sikeres vásárlási tranzakciót végez. Vásárlásnak minősül, ha a játékos a saját nevére szóló bankkártyáját Magyarország területén vagy külföldön áru vagy szolgáltatás ellenértékének tényleges megfizetésére használta. A szervező nem tekinti vásárlási tranzakciónak a készpénzfelvételt (ATM-en keresztül, a Magyar Posta hivatalaiban, egyéb beváltóhelyeken vagy bankfiókban lebonyolított), és az éves díjak megfizetésével kapcsolatos tranzakciókat. Minden esetben kizárólag a promóció záró időpontjáig (2014. november 30. éjfél) lekönyvelt tranzakciók vehetnek részt az akcióban (azon tranzakciók, amelyek értéke terhelésre került az ügyfél folyószámláján).
 • regisztrál a Játékba a www.otpbank.hu/fizessenkartyaval weboldalon a következő személyes adatok megadásával: vezetéknév, keresztnév, születési hely és idő, anyja leánykori neve, mobiltelefonszám, e-mail cím, vásárlás összege, vásárlás időpontja (év/hónap/nap)
 • amennyiben PayPass (érintés nélküli) fizetést hajtott végre, a regisztráció során jelzi ezt az adatlapon szereplő mező bejelölésével.
 • a weboldalon megjelenő tudásalapú kvízen részt vesz, és a feltett kérdésre helyes választ ad.
 • a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott adatainak kezeléséhez.

A nyerési esély minden egyes regisztrációval nő. Egy játékos korlátlan számú vásárlást regisztrálhat a promóció ideje alatt, de egy sikeres vásárlási tranzakció csak egyszer regisztrálható.

A szervező a 2014. október 1-től 2014. november 30-ig tartó időszak alatt 8 játékidőszakot határoz meg, melyek a következők:

 • 2014. október 1. napja 0:00 órától 2014. október 7. napja 24:00 óráig
 • 2014. október 8. napja 0:00 órától 2014. október 14. napja 24:00 óráig
 • 2014. október 15. napja 0:00 órától 2014. október 21. napja 24:00 óráig
 • 2014. október 22. napja 0:00 órától 2014. október 28. napja 24:00 óráig
 • 2014. október 29. napja 0:00 órától 2014. november 5. napja 24:00 óráig
 • 2014. november 6. napja 0:00 órától 2014. november 13. napja 24:00 óráig
 • 2014. november 14. napja 0:00 órától 2014. november 21. napja 24:00 óráig
 • 2014. november 22. napja 0:00 órától 2014. november 30. napja 24:00 óráig

A szervező a 2014. október 1-től 2014. november 30-ig tartó időszakban heti rendszerességgel új kérdést jelentet meg a weboldalon. A játékosok a kérdés megválaszolásával vesznek részt a nyereményjátékban.

A játék időtartama alatt minden naptári héten 25 nyertes kerül kiválasztásra. A heti nyertesek közül minden héten legalább 10 db játékos a PayPass funkcióval vásárló játékosok közül kerül ki.

A játék promóciós szakaszaiban megnyerhető nyeremények összesen 200 db 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány, melyet a szervező a nyertes ügyfelek részére legkésőbb 2015. január 31-ig átad.

A nyereményjáték 2014. október 1. 00.00 óra és 2014. november 30. 24.00 óra között tart.

További részletek:

A játékból ki vannak zárva, így abban nem vehetnek részt a szervező munkavállalói, a játékkal kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, és mindezen személyek mindenkor hatályos Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok által regisztrált saját e-mail cím és saját kártyaszám adatainak megadásával küldenek be a játékba.

A nyerteseket a szervező a játék lezárását követő 10 munkanapon belül állapítja meg.

A heti nyertesek azok a játékosok lesznek, akik a weblapon feltett kérdésre helyes választ adnak. Amennyiben helyes válasz egyetlen játékos sem adott, a heti nyertesek a megfejtéshez legközelebb tippelő játékosok lesznek. Több, azonos válasz esetén a magasabb összegű tranzakciót lebonyolító játékos jogosult az adott nyereményre.

A szervező a helyes válaszokat utólag a weblapon megjeleníti. A cikk írásakor megjelent heti kérdések helyes válaszai:

1. Mekkora volt az OTP Maestro kártyával végzett legmagasabb forint összegű sikeres vásárlási tranzakció 2014. július hónapban? -> 2 093 390 Ft

2. Mekkora volt az előző játékhéten rögzített 10 legmagasabb összegű, forintban végzett bankkártyás vásárlás összege? -> 1 416 356 Ft

Egy játékos a teljes promóciós időszak alatt csak egy nyereményre jogosult.

A szervező a nyerteseket a játék lezárását követő 8 (nyolc) munkanapon belül értesíti a játékos által megadott e-mail címen. A nyertes játékos köteles az értesítést annak kézhezvételét követő 14 munkanapon belül visszaigazolni azon az e-mail címen, melyről az értesítést kapta. A visszaigazolás során köteles megadni a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait (teljes név és lakcím). Amennyiben a nyertes játékos az értesítésre a határidőn belül nem reagál, vagy a kézbesítéshez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a szervező jogosult az adott játékidőszak vonatkozásában soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a nyereményt átadni.

A szervező a nyereményt az értesítés nyertes általi visszaigazolásától számított 30 naptári napon belül kísérli meg legfeljebb két alkalommal a játékos által a visszaigazolásban megadott lakcímre postai úton továbbítani. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására az egyeztetett időpontban és feltételek szerint sor kerüljön. A szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

A nyeremény utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összegét az OTP Bank Nyrt. viseli a nyertes helyett.

A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. A nyeremények átadásával felmerülő költségeket a szervező viseli. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.

A nyertesek hozzájárulnak a játék kapcsán a szervező általi fénykép-, hang- illetve videó felvétel elkészítéséhez, és azok nyilvánosságra hozatalához, időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélküli, térítésmentes felhasználásához. A teljes játékszabályzat:

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/MasterCard_Jatekszabalyzat_20141001.pdf


Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.