K&H e-bank promóció egy iPhone 6-osért

A K&H e-bank használatával most könnyedén nyerhetnek a felhasználók, ha 2015. január 31-ig legalább 2, a részvételi feltételekben meghatározott K&H lakossági e-bank tranzakciót végeznek. Az iPhone 6 okostelefon mellett havi 100 db páros mozijegy is gazdára talál.

A promócióban a magyarországi állandó lakhellyel rendelkező 18 év feletti magyar állampolgár ügyfelek jogosultak részt venni. További feltétel, hogy a K&H e-bank szerződésüket a promóciós időszakban kötötték meg, vagy akik már rendelkeztek korábban is K&H e-bank szerződéssel, azok közül azok jogosultak részt venni a promócióban, akik 2013. január 1-jétől 2014. szeptember 30-ig nem végeztek havonta legalább egy PIN kód vagy SMS megadását igénylő tranzakciót.

A promócióban azok a részvételre jogosultak vesznek részt, akik a promóció időtartama alatt a K&H lakossági e-bank szolgáltatás igénybevételével legalább 2 PIN kód vagy SMS megadását igénylő tranzakciót kezdeményeznek az alábbiak közül:

 • forint-, devizaátutalás (kivéve saját számlák közötti átvezetés)
 • sárgacsekk-befizetés
 • mobiltelefonegyenleg-feltöltés
 • betétlekötés (K&H lekötött betétek)
 • befektetésijegy-vásárlás, -eladás, -csere; tőzsdei ügyletek; állampapírvétel, -eladás
 • K&H mobilinfo igénylése / beállítása
 • K&H mobilbank aktiválása

A nyeremények:

1. kategória, promóciós nyeremény: havonta 100 darab páros mozijegy kupon, mely a Cinema City magyarországi hálózatában váltható be normál, 2D filmvetítésre, a nyereményértesítő levélben jelzett időpontig. Ezt a nyereményt havonta az elsőként megfelelő 100 résztvevő kapja. Amelyik hónapban 100 résztvevőnél több válna jogosulttá promóciós nyereményre, közöttük az összességében nagyobb összegű tranzakciót végző résztvevők válnak nyertessé.

2. kategória, főnyeremény: 1 db iPhone 6 okostelefon. Ezt az a résztvevő kapja, aki a teljes promóciós időszakban a legtöbb számú tranzakciót végzi. Amennyiben a tranzakciók száma alapján több résztvevő válna jogosulttá a főnyereményre, akkor közülük a feltételeket legkorábban teljesítő résztvevő kapja meg a főnyereményt. Amennyiben több résztvevő azonos időben teljesíti a feltételeket, a tranzakciók összege az irányadó a nyereményre jogosultság megállapításánál, azaz a legtöbb tranzakciót kezdeményező résztvevők közül az kapja a főnyereményt, aki összességében nagyobb összegben végzett tranzakciókat.

A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremények minden esetleges adóvonzatát a K&H Bank Zrt. viseli.

Egy résztvevő a promóciós időszak alatt legfeljebb egyszer nyerhet 1 db páros mozijegyet, valamint emellett megnyerheti az 1 db főnyereményt, az iPhone 6 okostelefont is. A nyertesek személye a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. szám alatt kerül megállapításra.

A promóció 2014. október 1. 0 óra 0 perctől 2015. január 31. 24 óra 0 percig tart.

További részletek:

Az adott havi promóciós periódusra vonatkozó nyertesek kiválasztásának és értesítésének időpontjai:

 • október 1-31-ei időszak: kiválasztás: 2014. november 14., értesítés kiküldése: 2014. november 30.
 • november 1-30-ai időszak: kiválasztás: 2014. december 15., értesítés kiküldése: 2014. december 31.
 • december 1-31-ei időszak: kiválasztás: 2015. január 15., értesítés kiküldése: 2015. január 31.
 • január 1-31-ei időszak: kiválasztás: 2015. február 13., értesítés kiküldése: 2015. február 28.
 • főnyeremény nyertese: kiválasztás: 2015. február 13., értesítés kiküldése: 2015. február 28.
 • pótnyertes: kiválasztás: 2015. február 13., értesítés kiküldése: 2015. április 15.

A mozijegyet nyert résztvevőket a szervező a K&H e-bankon keresztül kiküldött üzenetben értesíti. A mozijegy kupon kódot ezen értesítő elektronikus levélben küldi meg a nyertesek számára. A főnyeremény esetén a nyeremény átvételének módjáról, időpontjáról a szervező a rendelkezésére álló értesítési címen írásban (tértivevényes levéllel) értesíti a résztvevőt. A nyertes résztvevőnek legkésőbb 2015. március 31-ig jelentkeznie kell a szervező nyertesértesítőben megadott elérhetőségein az okostelefon átvétele céljából, ellenkező esetben a nyereménytől elesik és helyette tartalék nyertes kerül kijelölésre, akit a szervező legkésőbb 2015. április 15-ig postai úton (tértivevényes levélben) értesít. A tartalék nyertes a nyereményt legkésőbb 2015. május 15 -ig veheti át.

A nyeremény átvételére a nyertes résztvevő által személyesen, az előzetesen egyeztetett K&H bankfiókban kerül sor. A nyeremény átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek a nyertest terhelik. A szervezőt a nyeremények átadásán kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan (pl. a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek, nyeremények házhozszállítási költsége stb.) nem terheli.

A promócióban való részvétel a részvételi feltételeknek megfelelő ügyfelek számára automatikus.

A promócióban nem vehetnek részt a K&H Csoport tagjainak, valamint a KBC magyarországi leányvállalatainak alkalmazottai és tisztségviselői, az akcióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685. § b) pont szerint.

A promóció hirdetménye:

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/lakossag/media/dokumentumok/termekoldali_dokumentumok/K_H_e-bank_promocio_hirdetmeny_termeszetes_szemelyek_reszere.download.pdf

Részvételi feltételek:

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/lakossag/media/dokumentumok/termekoldali_dokumentumok/K_H_e-bank_promocio_reszveteli_feltetelek.download.pdf


Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.