Így kaphat most páros Cinema City mozijegy-utalványt kártyahasználatért cserébe!

Nem kevés, 3800 ügyfél kap mozijegy-utalványt, amiért semmi mást nem kell tennie, mint az eddigieknél többet vásárolnia az AXA Bank által kibocsátott bármely MasterCard típusú kártyájával, beleértve az üzleti kártyát is. Nem kell abszolút értékben győzni sem hozzá, hiszen az AXA szétbontotta 7 csoportra az ügyfeleit a költési szokásaik alapján, hogy a cél könnyebben teljesíthető legyen. Elég tehát a kategórián belül győzni.

A kampányban az alábbi bankkártyák vesznek részt, feltéve hogy 2014. szeptember 29-én az AXA Bank nyilvántartása szerint aktív státuszban vannak és a kártyabirtokos életkora legalább 14 év:

  • AXA Standard MasterCard
  • AXA World MasterCard
  • AXA Business MasterCard

A fenti feltételeknek megfelelő kártyabirtokosok (ideértve társkártya birtokosokat is) az AXA Bank a jelenlegi kártyahasználati szokáson alapulóan az általa készített statisztika alapján hét kategóriába osztja. Az egyes kategóriákra vonatkozóan a bank a rendelkezésére álló adatok alapján meghatároz egy, a jelenlegi használati szokásoknál több bankkártya használatot feltételező, de az adott kategóriába tartozó ügyfélcsoport számára életszerűen teljesíthető célt. Az egyes ügyfél-kategóriába tartozó ügyfeleket a számukra kitűzött célról a bank e-mailben és iBanq üzenetben értesíti.

A jutalomként meghatározott egy darab, két személy belépésére jogosító, Cinema City mozijegy-utalványra azon ügyfelek válnak jogosulttá, akik a bank nyilvántartása szerint a kampány mindkét hónapjában (októberben és novemberben is) megfelelnek a számukra előírt, megnövelt gyakoriságú bankkártya használatnak. Az utalvány bármely Cinema City moziban beváltható egy, az ügyfél által szabadon választott 2D vetítésű filmre. A kampány során összesen maximum 3800 darab páros (két személy belépésre jogosító) mozijegy-utalvány kerül kiosztásra.

A 3800 darab páros mozijegy utalványt az egyes ügyfél-kategóriába eső ügyfelek számának figyelembevétel mellett a bank üzleti céljával összhangban és a meghatározott célfeladat nehézségi foka alapján súlyozva előre szétosztja a hét kategóriához kapcsolódóan. Amennyiben az adott kategóriában több ügyfél teljesíti a jutalomhoz előírt feltételeket, mint ahány darab jutalom az adott kategóriában kiosztható, akkor az adott kategóriában célként kitűzött bankkártyás tranzakció típusban/típusokban végrehajtott tranzakciók száma alapján sorrendbe rendezésre kerülnek a jutalomra jogosult ügyfelek, és az általuk végrehajtott bankkártyás tranzakciószám alapján sorrendben a legtöbbtől csökkenő rendben haladva kerülnek kiosztásra a jutalmak. Amennyiben egy adott kategóriában nincs annyi jutalomra jogosult ügyfél, mint ahány darab az adott kategóriához előre meghatározásra került, akkor a megmaradó jutalmak a többi kategória közt egyenlően kerülnek szétosztásra.

Az egyes ügyfél-kategóriák, és az azokban kitűzött célok pontos meghatározását, valamint az egyes kategóriákhoz rendelt jutalom-darabszámokat a bank belső szabályzatban rögzíti, és legkésőbb 2014. október 7. napjáig közjegyzővel hitelesítteti.

A nyertesek a jutalmat – az ingyenes két személy belépésre szóló mozijegyre jogosító kupon-kódot – SMS-ben kapják meg a kampány lezárását követően, de legkésőbb 2014 december 15-éig. A jutalom kézbesítésére a bank első sorban az ügyfél által megadott KártyaSMS szolgáltatáshoz rögzített telefonszámot veszi igénybe. Azon ügyfelek esetében, akik nem rendelkeznek KártyaSMS szolgáltatással, a jutalom az egyéb az ügyfél által a bank számára megadott szolgáltatási telefonszámra kerül kiküldésre. Ha az előbbi telefonszám sem áll rendelkezésre, akkor a bank az ügyfél által kapcsolattartásra megadott mobiltelefon-számra küldi az értesítést. Ha a jutalomra jogosult ügyfél 2014. december 1-jén nem rendelkezik a bank rendszereiben nyilvántartott mobiltelefon számmal, akkor elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A kampányban nem vehetnek részt a bankkal tulajdonosi-, munka-, megbízási-, vállalkozási- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A teljes játékszabályzat: https://www.axa.hu/static/axa_internet/sw/file/oszi_bankkartya_hasznalatosztonzo_nyeremenyjatek.pdf

A nyereményjáték 2014. október 1. napjától 2014. november 30. napjáig tart.


Szólj hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.